پلیمرسازان سینا

کاربردهای گرانول


محصول شرکت پلیمر سازان انواع گرانول های بازیافتی پلی استر است. این محصول از کاربردی ترین مواد اولیه مورد استفاده در صنایع تولیدی محسوب می شود. یکی از کاربردی ترین استفاده ای گرانول از مواد بازیافتی درتولید الیاف پلی استر بوده که باعث کاهش زیاد هزینه تولید کارخانه و تولیدکنندگان الیاف است. شرکت پلیمرسازان سینا دلیجان در سال 1389 کار خودر ا در فرایند بازیافت پلی اتیلین ترفتالات (PET) شروع کرد و در این زمینه موفق به اخذ گواهی ثبت اختراع شد و با این حرکت مهم و استراتژیک خود از انباشت هزاران تن ضایعات شرکت های نساجی در محیط زیست که با توجه به ساختار پت به مدت 400سال در محیط زیست باقی می ماند، جلوگیری به عمل میآورد.

گرانول های تولیدی شرکت پلیمرسازان در دو دسته اصلی گرانول ورجین و گرانول ریسایکل دسته بندی می شوند :

1- گرانول سفید ورجین در دو گرید A و B : (VIRGIN)
مورد مصرف و کاربرد: از گرانول سفید ورجین معمولا به عنوان مواد اولیه کمکی و به منظور کاهش قیمت تمام شده محصول در کنار پرک سفید زیر PPM 200 در جهت تولید الیاف پلی استر سفید استفاده می شود.

2- گرانول های بازیافتی (RECYCLE) که خود به چهار نوع تقسیم میشوند:
الف -گرانول خودرنگ درجه 1 :
از گرانول خودرنگ معمولا به عنوان مواد اولیه کمکی و بویژه جهت کاهش قیمت تمام شده محصول در کنار پرک سفید زیر PPM 1000 در تولید الیاف پلی استر استفاده می گردد.
ب - گرانول سبز درجه 1 :
گرانول سبز نیز معمولا به عنوان نوعی ماده اولیه کمکی به منظور کاهش قیمت تمام شده محصول در کنار پرک سبز جهت تولید الیاف پلی استر سبز که مورد مصرف صنعت عایق های رطوبتی است، استفاده می شود.
پ - انواع گرانول رنگی درجه 1 :
این گرانول های رنگی نیز نوعی ماده اولیه کمکی است که در کنار پرک رنگی جهت تولید الیاف ملانژ استفاده می شود، قابل ذکر است این گرانول ها به رنگ های زرشکی. قرمز، کرم و غیره موجود هستند.