پلیمرسازان سینا

مشخصات فنی پودر پت


مشخصات فنی

مولفهواحدمشخصات فنی
IVDl/g0.30-0.35±0.02
Carboxyl END GroupMeg/k90
Melting Pointc250±4
Water ContentWt%≤1


تصاویر
پودر پت - گروه پلیمرسازان
پودر پت - گروه پلیمرسازان