افتخارات

افتخارات و نوآوری ها


  • 1. چهره نامی صنعت و معدن سال 1401
  • 2. واحد نمونه صنعتی سال 1401
  • 3. برگزیده ملی جشنواره حاتم سال 1400
  • 4. ثبت اختراع در حوزه بازیافت پلیمر پت
  • 5. اولین تولیدکننده کامپاند ریسایکل رنگی پت در دنیا از ضایعات پشت فیلتری
  • 6. تولیدکننده افزودنی افزایش ویسکوزیته ذاتی پت با راندمان و کیفیت حداقل 5 برابری نسبت به تولیدکننده های برتر دنیا
  • 7. تولیدکننده الیاف پلی استر با کیفیتی در سطح استانداردهای جهانی از ضایعات دیگر شرکت های تولیدکننده الیاف پلی استر
  • 8. دستیابی به تکنولوژی بازیافت پلیمر PVC از کامپاند آنها با پلیمرهای دیگر